Ochrana údajů

Odpovědný orgán

Za shromažďování, zpracování a používání osobních údajů na této webové stránce odpovídá: Max Pharma GmbH, Am Gewerbegebiet 5, 95185 Gattendorf, Německo, info@max-pharma.de

Sběr a použití údajů

Tuto webovou stránku je možné navštívit bez registrace. Pokud nám poskytnete osobní údaje (např. v kontaktním formuláři), činíte tak dobrovolně. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.

Pokud jste nám udělili souhlas, budeme Vaše osobní údaje používat a ukládat jako součást našich služeb pro následující účely:

  • k vypracování nabídek
  • k plnění smlouvy v rámci Vámi zadaných projektů

Vaše informace zůstavají u nás. Ostatním společnostem budou předány pouze v případě, že je to nezbytně nutné za účelem vyřízení jednotlivých zakázek (např. přepravní společnosti).

Webové nástroje

Cookies

Náš systém jsme nastavili tak, aby se na Váš počítač neukládaly žádné soubory cookies.

Statistika návštěvnosti

Pro statistickou analýzu zobrazení stránek používáme WordPress-Plugin Matomo Analytics. Pro ochranu Vašeho soukromí jsou v momentě shromažďování všechny IP-adresy zkráceny. V důsledku toho je není možné zpětně vysledovat ke konkrétní osobě a neumožňují vyvodit žádné závěry o Vaší identitě. Anonymizovaná čísla návštěvníků jsou (narozdíl od např. Google Analytics) uložena na našem serveru v Německu a pouze námi zpracovávána.

Vaše práva týkající se Vašich osobních údajů

Právo na informace a odvolání používání údajů

Máte právo kdykoliv bezplatně obdržet informace o uložených údajích, požádat o opravu nesprávných údajů, vymazání či zablokování Vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo kdykoliv odvolat další používání Vašich osobních údajů. Ohledně tohoto kontaktujte: info@max-pharma.de

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené subjekty právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa domnělého porušení. Právo na odvolání existuje aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní právní pomoci.

Click to access the login or register cheese